Advies

Door de 25 jaar ervaring die Maintex meebrengt kunnen wij u op veel gebied adviseren. Van ontwerp tot oplevering kunnen wij u bij staan, of werkzaamheden voor u uit (laten) voeren.
Het voert te ver om alle ervaringen van projectmanagement te noemen. 70 % van al onze uitgevoerde werkzaamheden is onder projectmanagement uitgevoerd. Als initiator, trekker en directievoerder van een project weten wij als geen ander wat er komt kijken eer een project loopt. Of u een pand wilt slopen, bouwen renoveren of anderszins, het draait er om dat je weet “hoe” je het moet doen.

Meerjaren Onderhoudsbegrotingen (MJOB) 
Een veelgevraagd advies van onze opdrachtgevers is om een MJOB (MJOP). We kijken dan tussen de 20 en 30, voor een enkele partij, 50 jaar vooruit naar de kosten van onderhoud. Hiernaast maken wij ook begrotingen in een Register Vastgoed Beheer Systeem (RGBS). Dit volledig digitale programma geeft conditiescores aan een gebouw(deel) geheel toegespitst op NEN 2767. Desgewenst kunnen wij uw eigen systeem gebruiken voor het maken of updaten van een begroting.

Keuringen
Naast het maken van meerjarenbegrotingen nemen wij ook bouwkundige keuringen af. Het doel van de bouwkundige keuring is het verkrijgen van inzicht in vooral de bouwkundige kwaliteit en staat van onderhoud van het pand/bouwwerk door middel van een visuele inspectie. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar aanwezige zichtbare gebreken en tekortkomingen, evenals naar achterstallig onderhoud.

♦ Meeloopkeuring                                  Wij keuren en noemen gebreken, u onthoudt of schrijft op
♦ Aankoopkeuring                                  Conditiemeting/ bouwkundige keuring van uw geplande aankoop
♦ Opleveringskeuring                            Bouwkundige keuring bij de oplevering van nieuwbouw (project)

Tijdens de bouwkundige keuring worden onderdelen beoordeeld en visueel geïnspecteerd:
♦ Eventuele problematiek ten aanzien van de fundering en/of vochtproblemen
♦ Kruipruimte, begane grondvloeren en zwam/insecten, (kwaaitaalvloeren)
♦ Bouwkundige staat van de dakconstructie, dakafwerking, boeidelen, schoorstenen
♦ Riolering, dakgoten en hemelwaterafvoeren
♦ Het functioneren van de Cv-installatie, elektrische installatie en het signaleren van onveilige situaties
♦ Gevels, beton- en staalconstructies
♦ Buitenkozijnen, buitenschilderwerk en kitwerk
♦ Badkamer / toilet en tegelwerk

NEN 2767
Er wordt beoordeeld op basis van de NEN 2767 Conditiemeting van bouw- en installatiedelen. Conditiemeting beoogt een instrument te zijn voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit. De conditiemeting is te zien als een soort liniaal waarmee de technische staat van een bouw- of installatiedeel kan worden gemeten. Er wordt een direct verband gelegd tussen de aangetroffen gebreken en de conditie.

Onafhankelijkheid en objectiviteit
Maintex garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde onderzoek en verklaart geen enkele commerciële binding te hebben met aannemers, makelaars of welke tussenpersoon dan ook, die de resultaten van het onderzoek kunnen beïnvloeden.
Heeft u vragen over onze dienstverlening, neemt u dan geheel vrijblijvend contact op.

Heeft u vragen over onze dienstverlening, neemt u dan geheel vrijblijvend contact op.
Voor een impressie van onze ervaringen omtrent bedrijfsveiligheid, dan nodig ik u uit om via onze  Logo-2C-101px-R pagina onze werkervaring te bekijken.