Bedrijfsveiligheid

Veiligheid is voor iedere organisatie van cruciaal belang.
Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. Niet alleen voor uw personeel, maar ook volgens de richtlijnen die hiervoor gesteld zijn conform de Nederlandse en Europese wetgeving. Deze wettelijke eisen worden ook nog eens voortdurend gewijzigd.
Maintex geeft bedrijven advies over veiligheid. In de breedste zin van het woord. Door de benodigde veiligheidsmaatregelen voor te stellen en desgewenst uit te voeren zorgen we ervoor dat de veiligheid van werkgever én werknemer gewaarborgd wordt. Deze maatregelen kunnen variëren van het verzorgen van trainingen (BHV, VCA en andere certificaten), controle en onderhoud van kleine blusmiddelen tot het schrijven van een volledig bedrijfsnoodplan. Met tientallen jaren ervaring adviseren wij diverse zorginstellingen, (semi) overheden, woningbouwcoöperaties op het gebied van veiligheid..

Risico-inventarisatie en evaluatie
Bij het beoordelen en optimaliseren van de arbeidsomstandigheden binnen uw organisatie, staat de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) centraal. Deze RI&E bevat een inventarisering van de mogelijke risico’s. Pas als alle risico’s bekend zijn, kunnen de juiste maatregelen getroffen worden. Deze RI&E is overigens verplicht voor alle bedrijven met personeel in dienst. Maintex kan u ontzorgen in het opstellen, beheren én het optimaliseren van úw RI&E! Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij adviseren u graag.

Bedrijfsnoodplan, de mensen en de middelen
Iedere organisatie is in Nederland wettelijk verplicht een calamiteitenplan te hebben. Het doel van dit zogeheten bedrijfsnoodplan is om in noodsituaties of in situaties die hiertoe kunnen leiden, snel en adequaat te kunnen ingrijpen in afwachting van hulp van buitenaf. Het vroegtijdig kunnen ingrijpen is van wezenlijk belang voor medewerkers en bezoekers, maar ook voor de continuïteit van de activiteiten van de organisatie.

Al ons advies is maatwerk en gericht op úw specifieke locatie(s) of situatie. Onze activiteiten op het gebied van bedrijfsveiligheid zijn branche overschrijdend en zeer divers:
♦ Algehele Brandveiligheidsadvies
♦ Bedrijfsnoodplan opstellen en beheren
♦ Ontruimingsplannen en ontruimingsoefeningen inclusief signalisatie
♦ Geven van (jaarlijkse) veiligheidstrainingen voor uw medewerkers
♦ Vluchtwegplattegronden opstellen of optimaliseren
♦ Ontwikkeling van MFA (Medic First Aid )-BHV+ training
♦ Onderhoud aan uw kleine blusmiddelen

Heeft u vragen over onze dienstverlening, neemt u dan geheel vrijblijvend contact op.
Voor een impressie van onze ervaringen omtrent bedrijfsveiligheid, dan nodig ik u uit om via onze  Logo-2C-101px-R pagina onze werkervaring te bekijken.